Vánoční dopis 2017

„Proto se zjevil Syn Boží, aby kazil skutky ďáblovy“.
/ 1. Janova 3.8 /

V Přelouči, vánoce 2017

Vážené sestry, vážení bratři.

Od 19.11.2017 bohoslužba již v Masarykově domě

Od 19.11.2017 se stěhuje bohoslužba z kostela do prostor modlitebny Masarykova domu v prvním patře.
Bohoslužba bude jako vždy v neděli v 9:30.
Ve čtvrtek 16.11.2017 proběhne brigáda na úklid modlitebny v Masarykově domě. Ochotní pomocníci se mohou o přesném čase informovat telefonem nebo emailem (viz kontakty sboru).

Sbor ČCE v Přelouči

Kdo jsme?
Jsme křesťané a náš sbor je součástí Českobratrské církve evangelické (ČCE). Je také známa pod názvem "evangelická církev" a patří do protestantské části křesťanství.

Za jediné pravidlo víry a života uznáváme Boží slovo, tedy Bibli (Starý a Nový zákon). Hlavní těžiště Bible je v Božím zjevení v Ježíši Kristu. Jsme přesvědčeni, že posláním církve je oslavovat Boha slovem i celým životem, zejména zvěstovat evangelium o spasení v Ježíši Kristu každé generaci a všem bez rozdílu.

Vánoční dopis 2019

V Přelouči, Vánoce 2019
Vážené sestry, vážení bratři.

Nové možnosti platby salárů

Synodní rada připravila zejména pro členy ČCE nové stránky, kde je možné si vypočítat výši ročního příspěvku církvi (saláru):

https://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz/

Zvolte čistý měsíční příjem
Zvolte sbor Přelouč
Stránka vám vygeneruje QR kód pro platbu pomocí mobilni aplikace.

Dále se na stránce dozvíme zajímavosti o platbách a zvycích evangelíků.

Pavel Bláha

Článek o výročním sborovém shromáždění

Tento článek pojednává o tom, co se dělo tento rok (2018) na sborovém shromáždění, které proběhlo v březnu..

... (bude doplněno) ...

Noc kostelů 25.5.2018

Noc kostelů se letos koná v pátek 25. května 2018

Všichni jste srdečně zváni ke komentované prohlídce našeho kostela!
https://www.vychodni-cechy.info/prelouc/13_7859_evangelicky-kostel/
http://prelouc.evangnet.cz/kostelCCE

Oficiální stránky Noci kostelů:
https://www.nockostelu.cz/

Článek o noci kostelů 2017

V pátek 9. 6. 2017 se u nás uskutečnila akce v rámci Noci kostelů.
Návštěvníci si mohli prohlédnout kostela s průvodcem a něco se o něm dozvědět.

Oficiální stránky noci kostelů:
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=706

Stoleté výročí stavby současného kostela:
http://kostel-evang.webzdarma.cz/

Přihlásit se k odběru prelouc.evangnet.cz RSS

Poslední komentáře