Vánoční dopis 2017

„Proto se zjevil Syn Boží, aby kazil skutky ďáblovy“.
/ 1. Janova 3.8 /

V Přelouči, vánoce 2017

Vážené sestry, vážení bratři.

Od 19.11.2017 bohoslužba již v Masarykově domě

Od 19.11.2017 se stěhuje bohoslužba z kostela do prostor modlitebny Masarykova domu v prvním patře.
Bohoslužba bude jako vždy v neděli v 9:30.
Ve čtvrtek 16.11.2017 proběhne brigáda na úklid modlitebny v Masarykově domě. Ochotní pomocníci se mohou o přesném čase informovat telefonem nebo emailem (viz kontakty sboru).

Sbor ČCE v Přelouči

--Toto je zkušební článek--
Kdo jsme?
Jsme křesťané a náš sbor je součástí Českobratrské církve evangelické (ČCE). Je také známa pod názvem "evangelická církev" a patří do protestantské části křesťanství.

Za jediné pravidlo víry a života uznáváme Boží slovo, tedy Bibli (Starý a Nový zákon). Hlavní těžiště Bible je v Božím zjevení v Ježíši Kristu. Jsme přesvědčeni, že posláním církve je oslavovat Boha slovem i celým životem, zejména zvěstovat evangelium o spasení v Ježíši Kristu každé generaci a všem bez rozdílu.

Článek o noci kostelů 2017

V pátek 9. 6. 2017 se u nás uskuteční noc kostelů.
Všichni jste srdečně zváni ke komentované prohlídce kostela.

Oficiální stránky noci kostelů:
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=706

Přihlásit se k odběru prelouc.evangnet.cz RSS

Poslední komentáře